Logo

ירי ביונים – הרחקת יונים ממקומות גבוהים

תוכן עניינים

מה המחיר של ירי סלקטיבי ביונים?

התמחור תלוי בגודל המקום ובמורכבות הירי. המחיר של ירי ביונים נע בין 800 ש"ח – 1500 ש"ח.

האם הירי גורם לסבל ליונה?

לא היונה מתה לאחר מספר שניות בלבד, לא כמו בהדברה עם רעל שבשיטה זו לרעל יכול לקחת כמה ימים לעבוד (אסור להשתמש ברעל ליונים היום, שיטה זו יצאה מהחוק).

האם שיטה זה יכולה לפגוע בתשתיות שונות?

לא, אין פגיעה בתשתיות.

מהו ירי סלקטיבי ביונים?

הירי פוגע רק במטרה עצמה. לא כמו בהדברה עם רעל שבו אנחנו לא יכולים לשלוט במי אוכל את הרעל.

יונים הן מטרד מאוד קשה לאדם, הן נושאות עליהן מחלות, טפילים וכינים אשר יכולים לגרום לאלרגיות או מחלות שונות באדם. במקומות גבוהים בהן הרחקת יונים היא משימה קשה עד בלתי אפשרית ניתן להדביר יונים בעזרת ירי להרחקת יונים. ירי להרחקת יונים נעשה על ידי מדביר מקצועי עם רובה אוויר שאינו מרעיש או פוגע בתשתיות.

יונים על הרצפה

איפה משתמשים בירי להרחקת יונים ואיפה אסור להשתמש בשיטה זו?

ירי להרחקת יונים ניתן לעשות בשטחים סגורים וגבוהים. ירי להרחקת יונים מקובל מאוד במפעלי מזון, מחסנים גדולים, מוסכים, רפתות ובתי חרושת. השימוש בשיטה זה נשמע כמו פתרון קיצוני אך כאשר מבינים את הסכנות הטמונות בהמצאות יונים באיזורים אלה מבינים כי אין דרך אחרת.

ירי ביונים ניתן לעשות גם במקומות פתוחים אשר אינם נגישים, כמו ברפתות. במצבים כאלה כאשר אין גישה לאיזור הקינון של היונים אין ברירה אלא להשתמש בירי ביונים על מנת להדביר את היונים.

שיטה זו באה במטרה לענות על צורך מסוים (הרחקת יונים ממקומות גבוהים בהם פתרונות הרחקת יונים אחרים לא יעבדו). הרחקת יונים במקומות סגורים וגבוהים היא פעולה מסובכת אשר בהרבה מקרים לא פותרת את הבעיה באופן מוחלט ולכן משתמשים בשיטת ירי ביונים. מפעלי מזון ומחסני מזון משתמשים בעיקר בשיטה זאת מפני שאסור בשום אופן שיהיו יונים באיזור עם מזון לאדם. היונים יכולות להעביר מחלות וטפילים לאדם ולגרום לנזק בריאותי ללקוחות של אותו מפעל מזון או לעובדיו.

אנחנו לא משתמשים בשיטה זו בתוך שטחי מגורים.

ירי ביונים במקומות גבוהים

מה המחיר של ירי  סלקטיבי ביונים?

התמחור תלוי בגודל המקום ובמורכבות הירי. המחיר של ירי להרחקת יונים נע בין 800 ש"ח – 1500 ש"ח.

מתי נשתמש בירי סלקטיבי ביונים?

ירי ביונים מבוצע במצבים בהם צריך להיפטר מהיונים במהירות. כאשר היונה חדרה למפעל מזון שהייצור בו הוא בסביבה סטרילית יש להיפטר מהיונה בצורה מהירה מאוד כדי לא לפגוע בהמשך הייצור של המפעל.

מצב נוסף בו נעדיף להשתמש בירי סלקטיבי ביונים הוא כאשר מדובר בשטח פתוח כמו רפת שהאפשרות השניה שלנו היא לפזר רעל (שיטה זו יצאה מהחוק ואסור להשתמש בה יותר). פיזור הרעל יכול לפגוע בציפורים ובעלי חיים נוספים ולא רק במפגע שאותו אנו רוצים לפתור.

מחפשים מדביר?